Nastava

Do sada je držao i predavanja i vežbe iz niza informatičkih predmeta.

Trenutno drži nastavu iz sledećih predmeta:

Osnovne akademske studije

Baze podataka 1 - Predavanja i vežbe na tabli, Departman za matematiku i informatiku

Baze podataka 2 - Predavanja, Departman za matematiku i informatiku

Veštačka inteligencija 1 - Predavanja i vežbe na tabli, Departman za matematiku i informatiku

Informatički projekat - Odbrana seminarskih radova, Departman za matematiku i informatiku

Seminarski rad B - Odbrana seminarskih radova, Departman za matematiku i informatiku

On je ujedno i rukovodilac studijskog programa Informatika na osnovnim akademskim studijama.

Master akademske studije

Seminarski rad C, D - Odbrana seminarskih radova, Departman za matematiku i informatiku

Informatički projekat - Odbrana seminarskih radova, Departman za matematiku i informatiku

Informacioni alati i baze podataka u ekologiji - Kompletan kurs, Departman za biologiju i ekologiju

Detaljnije informacije o predmetima iz kojih se drži nastava na Departmanu za matematiku i informatiku mogu se videti na adresi

http://moodle.pmf.uns.ac.rs

Pored toga zadužen je, zajedno sa drugim nastavnicima, i za niz predmeta na doktorskim studijama iz informatike na Departmanu za matematiku i informatiku. To su sledeći predmeti:

Modeliranje sistema

Razvoj sistema

Baze podataka

Razvoj zasnovan na komponentama

Veštačka inteligencija

Seminar 1, 2, 3, 4

Jedna od njegovih značajnih delatnosti vezana za nastavu je i rukovođenje diplomskim i master radovima, gde je ostvario značajan broj mentorstava u pomenutim radovima.