Istraživanja

Osnovna oblast istraživanja su mu računarske nauke.

U početku svog istraživačkog rada bavio se računarskom geometrijom, uglavnom problemima pronalaženja skoro optimalne putanje u prisustvu prepreka u prostoru. Ovi algoritmi su nalazili svoju primenu u robotici, gde je cilj bio odrediti putanju vrha robotske hvataljke u prisustvu prepreka u prostoru.

Druga značajnija oblast njegovog istraživačkog rada bili su robotski -orijentisani programski jezici, tačnije konstrukcija translatora za robotski-orijentisane programske jezike. Rezultat je bila odbranjena magistarska teza pod naslovom "Konstrukcija translatora za robotski-orijentisane programske jezike" .

Sledeća oblast je bila vezana za formiranje matematičkih modela robotskih mehanizama. Rezultat je bila odbranjena doktorska disertacija pod naslovom "Formiranje matematičkih modela složenih robotskih mehanizama u simboličkom obliku".

Kasnije je počeo da se bavi bazama podataka i informacionim sistemima. Tematika je uglavnom bila vezana za modeliranje i implementaciju složenih inteligentnih informacionih sistema i baza podataka.