Kontakt

Prof. dr Miloš Racković

Redovni Profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za matematiku i informatiku

Adresa:    Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad

Telefon:   021 485 2868

e-mail:    milos.rackovic@dmi.uns.ac.rs

                    rackovic@dmi.uns.ac.rs

                    rackovic@uns.ac.rs